1.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Λ. ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΑΕΡΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΜΗ) ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΩΝ ΑΡΑΙΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΥΡΟΥ. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 1967 Jan. 6 [cited 2023 Mar. 31];18(1):14-9. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/18809