1.
ΜΕΝΑΣΕ Ι, ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Σ, ΣΕΙΜΕΝΗΣ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 1968 Jan. 1 [cited 2022 Aug. 11];19(1-2):7-26. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/19946