1.
Στοφόρος Ε. Σπ. Κ. Κυριακή: Συμβολή είς τήν μελέτη ν του πρωίμου απογαλακτισμού των χοιριδίων. (Investigation upon the early weaning of piglets). J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 2019 Dec. 2 [cited 2022 Jul. 1];28(2):107-8. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21297