1.
ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ Μ, ΑΞΙΩΤΗ Ι, ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. Study of the first outbreak of bluetonge disease in sheep in Greece. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 2019 Dec. 3 [cited 2022 Aug. 16];32(2):138-44. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21487