1.
Σεϊμένης Α. G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE). J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 2019 Dec. 3 [cited 2022 Jul. 4];33(1):97-8. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21528