1.
Ζαντόπουλος Ν, Τζέκος Α, Αντωνίου Β, Τσούκαλη - Παπαδοπούλου Ε, Ναθαναήλ Β, Στοΐλης Ε, Καλαμπούκας Κ. Determination of lead and cadmium in fresh bovine meat. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 2019 Dec. 3 [cited 2022 Jul. 2];35(3):213. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21656