1.
Παπαδόπουλος Ε. Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie fur biologen und mediziner». J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 2019 Dec. 2 [cited 2022 Jul. 2];30(3):224. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21683