[1]
Κουκουβέτσου Μ. 2022. Συνεκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 14, 1 (Φεβρουαρίου 2022), 51–68. DOI:https://doi.org/10.12681/jret.22794.