[1]
Κουντουράς Γ. και Γεννησαριώτου Δ. 2021. Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις ασυνείδητες επιθυμίες των γονέων για το παιδί τους. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 14, 1 (Νοεμβρίου 2021), 1–27. DOI:https://doi.org/10.12681/jret.22887.