(1)
Κουκουβέτσου Μ. Συνεκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία. JRET 2022, 14, 51-68.