Κουκουβέτσου Μ. (2022). Συνεκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 14(1), 51–68. https://doi.org/10.12681/jret.22794