Κουκουβέτσου Μ. Συνεκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 51–68, 2022. DOI: 10.12681/jret.22794. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/22794. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.