Κούτρας Β. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, [S. l.], v. 2, p. 133–138, 2015. DOI: 10.12681/jret.952. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/952. Acesso em: 4 οκτωβρίου. 2022.