Χαραλάμπους Α. Αισθητική παιδεία και αισθητική καλλιέργεια στο νηπιαγωγείο μέσα από τη μουσική. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, [S. l.], v. 2, p. 227–233, 2015. DOI: 10.12681/jret.960. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/960. Acesso em: 7 οκτωβρίου. 2022.