Κουκουβέτσου Μαριλένα. 2022. ‘Συνεκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία’. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 14 (1):51-68. https://doi.org/10.12681/jret.22794.