Κουντουράς Γεώργιος, και Γεννησαριώτου Δέσποινα. 2021. ‘Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις ασυνείδητες επιθυμίες των γονέων για το παιδί τους’. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 14 (1):1-27. https://doi.org/10.12681/jret.22887.