1.
Κουκουβέτσου Μ. Συνεκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία. JRET [διαδίκτυο]. 7 Φεβρουάριος 2022 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];14(1):51-68. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/22794