1.
Κουντουράς Γ, Γεννησαριώτου Δ. Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις ασυνείδητες επιθυμίες των γονέων για το παιδί τους. JRET [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2021 [παρατίθεται 30 Ιούνιος 2022];14(1):1-27. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/22887