1.
Κούτρας Β. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών. JRET [διαδίκτυο]. 4 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 4 Οκτώβριος 2022];2:133-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/952