| More
Αναζήτηση

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2017) Επισκόπηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για την καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο Περίληψη  PDF
Ελένη Δώνη, Άρτεμις Γιώτσα
 
Τόμ. 1 (1997) Tο νηπιαγωγείο κατά τον κανονισμό του διδασκαλείου (1874) του Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως Περίληψη  PDF
Απόστολος Γ. Παπαϊωάννου
 
Τόμ. 1 (1997) Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των παιδιών ηλικίας 5 1/2 χρονών: απαραίτητες αλλαγές στο δημοτικό σχολείο: Η συμβολή του νηπιαγωγείου προς την κατεύθυνση αυτή Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής
 
Τόμ. 6 (2013) Κινητική απόδοση νήπιων και η σχέση της με τους δείκτες σωματικής ανάπτυξης Περίληψη  PDF
Χαρίλαος Ζάραγκας
 
Τόμ. 3 (2004) Λειτουργικός αναλφαβητισμός και προσχολική εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2016) Παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Εφαρμογή του προγράμματος “play with me” Περίληψη  PDF
Ελευθερία Μπεαζίδου, Καφένια Μπότσογλου
 
Τόμ. 2 (2003) Θρησκευτική αγωγή στην προσχολική ηλικία Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 5 (2012) Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του βαθμού κινητικής μάθησης και της κοινωνικής δράσης μέσα από ομαδικές κινητικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο Περίληψη  PDF
Χαρίλαος Ζάραγκας
 
Τόμ. 2 (2003) Η προοπτική της διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 8 (2015) Σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας κινητικής απόδοσης και δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας Περίληψη  PDF
Χαρίλαος Ζάραγκας
 
Τόμ. 2 (2003) Το αναλυτικό πρόγραμμα μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής παιδαγωγικής: Η περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 2 (2003) Αισθητική παιδεία και αισθητική καλλιέργεια στο νηπιαγωγείο μέσα από τη μουσική Περίληψη  PDF
Ανδρέας Χαραλάμπους
 
Τόμ. 7 (2014) Η χρήση της δοκιμασίας Mini-Mental State Examination (MMSE) σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων Περίληψη  PDF
Φανή Μπουρονίκου, Γεωργία Παπαντωνίου, Δέσποινα Μωραΐτου, Δημήτρης Σαρρής
 
Τόμ. 6 (2013) Εκπαιδευτικές- πολιτιστικές πρακτικές των γονέων και κοινωνική προέλευση Περίληψη  PDF
Θεόδωρος Θάνος, Ευθύμιος Τόλιος
 
Τόμ. 8 (2015) Αποκλείοντας τα Κορίτσια: Κορίτσια και Μαθηματικά Βιβλιοπαρουσίαση με μια κριτική θεώρηση Περίληψη  PDF
Χαρούλα Σταθοπούλου
 
Τόμ. 4 (2011) Το Επίπεδο της Ποιότητας της Παρεχόμενης Αγωγής και Φροντίδας από Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Περίληψη  PDF
Κωνσταντίνα Ρέντζου
 
Τόμ. 12 (2019) Επισκόπηση ψυχομετρικών εργαλείων για την ανίχνευση προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος παιδιών προσχολικής ηλικίας Περίληψη  PDF
Ελένη Δώνη, Αρτεμις Γιώτσα
 
Τόμ. 5 (2012) Προκλήσεις και απαντήσεις διαπολιτισμικής διδασκαλίας: μελέτη περίπτωσης προσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα των Βάσκων Περίληψη  PDF (English)
Λήδα Στεργίου, Κατερίνα Γούλα
 
Τόμ. 9, Αρ. 2 (2016) Παρουσίαση Βιβλίου: Palaiologou, I (Ed) (2016). The Early Years Foundation Stage: Theory and Practice. London: Sage ISBN: 9781446256985 Περίληψη  PDF
Ζωή Νικηφορίδου
 
Τόμ. 1 (1997) Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο μέσω εφαρμογών πολυμέσων: Μια εφαρμογή Περίληψη  PDF
Πολυξένη Παγγέ
 
Τόμ. 12 (2019) Κλίμακα εκτίμησης λεξιλογίου: σχεδιασμός, δημιουργία, πιλοτική χορήγηση Περίληψη  PDF
Δήμητρα Καραπατσούδη
 
Τόμ. 5 (2012) Οι έννοιες του πιθανού και του «δίκαιου» σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από σενάρια επίλυσης προβλημάτων Περίληψη  PDF (English)
Ζωή Νικηφορίδου, Τζένη Παγγέ
 
Τόμ. 1 (1997) Το πρόβλημα συμβολοποίησης στο παιδί με νοητική υστέρηση: εννοιολογική και κλινική προσέγγιση Περίληψη  PDF (English)
Λάμπρος Σταύρου, Bernard Gibello, Δημήτριος Σαρρής
 
Τόμ. 6 (2013) Η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων στα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Ελλάδας. Περίληψη  PDF
Θωμάς Μπάκας
 
Τόμ. 2 (2003) Μια επίκαιρη συζήτηση για την εκπαιδευτική πολιτική της διγλωσσίας Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
1 - 25 από 35 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.