| More
Αναζήτηση

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2017) Επισκόπηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για την καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο Περίληψη  PDF
Ελένη Δώνη, Άρτεμις Γιώτσα
 
Τόμ. 1 (1997) Tο νηπιαγωγείο κατά τον κανονισμό του διδασκαλείου (1874) του Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως Περίληψη  PDF
Απόστολος Γ. Παπαϊωάννου
 
Τόμ. 1 (1997) Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των παιδιών ηλικίας 5 1/2 χρονών: απαραίτητες αλλαγές στο δημοτικό σχολείο: Η συμβολή του νηπιαγωγείου προς την κατεύθυνση αυτή Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής
 
Τόμ. 6 (2013) Κινητική απόδοση νήπιων και η σχέση της με τους δείκτες σωματικής ανάπτυξης Περίληψη  PDF
Χαρίλαος Ζάραγκας
 
Τόμ. 3 (2004) Λειτουργικός αναλφαβητισμός και προσχολική εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2016) Παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Εφαρμογή του προγράμματος “play with me” Περίληψη  PDF
Ελευθερία Μπεαζίδου, Καφένια Μπότσογλου
 
Τόμ. 2 (2003) Θρησκευτική αγωγή στην προσχολική ηλικία Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 5 (2012) Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του βαθμού κινητικής μάθησης και της κοινωνικής δράσης μέσα από ομαδικές κινητικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο Περίληψη  PDF
Χαρίλαος Ζάραγκας
 
Τόμ. 2 (2003) Η προοπτική της διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 8 (2015) Σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας κινητικής απόδοσης και δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας Περίληψη  PDF
Χαρίλαος Ζάραγκας
 
Τόμ. 2 (2003) Το αναλυτικό πρόγραμμα μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής παιδαγωγικής: Η περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 2 (2003) Αισθητική παιδεία και αισθητική καλλιέργεια στο νηπιαγωγείο μέσα από τη μουσική Περίληψη  PDF
Ανδρέας Χαραλάμπους
 
Τόμ. 7 (2014) Η χρήση της δοκιμασίας Mini-Mental State Examination (MMSE) σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων Περίληψη  PDF
Φανή Μπουρονίκου, Γεωργία Παπαντωνίου, Δέσποινα Μωραΐτου, Δημήτρης Σαρρής
 
Τόμ. 6 (2013) Εκπαιδευτικές- πολιτιστικές πρακτικές των γονέων και κοινωνική προέλευση Περίληψη  PDF
Θεόδωρος Θάνος, Ευθύμιος Τόλιος
 
Τόμ. 8 (2015) Αποκλείοντας τα Κορίτσια: Κορίτσια και Μαθηματικά Βιβλιοπαρουσίαση με μια κριτική θεώρηση Περίληψη  PDF
Χαρούλα Σταθοπούλου
 
Τόμ. 4 (2011) Το Επίπεδο της Ποιότητας της Παρεχόμενης Αγωγής και Φροντίδας από Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Περίληψη  PDF
Κωνσταντίνα Ρέντζου
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (2019) Επισκόπηση ψυχομετρικών εργαλείων για την ανίχνευση προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος παιδιών προσχολικής ηλικίας Περίληψη  PDF
Ελένη Δώνη, Αρτεμις Γιώτσα
 
Τόμ. 5 (2012) Προκλήσεις και απαντήσεις διαπολιτισμικής διδασκαλίας: μελέτη περίπτωσης προσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα των Βάσκων Περίληψη  PDF (English)
Λήδα Στεργίου, Κατερίνα Γούλα
 
Τόμ. 9, Αρ. 2 (2016) Παρουσίαση Βιβλίου: Palaiologou, I (Ed) (2016). The Early Years Foundation Stage: Theory and Practice. London: Sage ISBN: 9781446256985 Περίληψη  PDF
Ζωή Νικηφορίδου
 
Τόμ. 1 (1997) Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο μέσω εφαρμογών πολυμέσων: Μια εφαρμογή Περίληψη  PDF
Πολυξένη Παγγέ
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (2019) Κλίμακα εκτίμησης λεξιλογίου: σχεδιασμός, δημιουργία, πιλοτική χορήγηση Περίληψη  PDF
Δήμητρα Καραπατσούδη
 
Τόμ. 5 (2012) Οι έννοιες του πιθανού και του «δίκαιου» σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από σενάρια επίλυσης προβλημάτων Περίληψη  PDF (English)
Ζωή Νικηφορίδου, Τζένη Παγγέ
 
Τόμ. 1 (1997) Το πρόβλημα συμβολοποίησης στο παιδί με νοητική υστέρηση: εννοιολογική και κλινική προσέγγιση Περίληψη  PDF (English)
Λάμπρος Σταύρου, Bernard Gibello, Δημήτριος Σαρρής
 
Τόμ. 6 (2013) Η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων στα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Ελλάδας. Περίληψη  PDF
Θωμάς Μπάκας
 
Τόμ. 2 (2003) Μια επίκαιρη συζήτηση για την εκπαιδευτική πολιτική της διγλωσσίας Περίληψη  PDF
Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
 
1 - 25 από 35 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.