Οικονομίδου Φ. Βλάχικη γυναικεία φορεσιά από το Χιονοχώρι Σερρών. Μακεδονικά, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 341–364, 1973. DOI: 10.12681/makedonika.908. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6463. Acesso em: 24 απριλίου. 2024.