Οικονομίδου Φ. ‘Βλάχικη γυναικεία φορεσιά από το Χιονοχώρι Σερρών’. Μακεδονικά, τ. 13, τχ. 1, Ιανουάριος 1973, σελ. 341-64, doi:10.12681/makedonika.908.