1.
Οικονομίδου Φ. Βλάχικη γυναικεία φορεσιά από το Χιονοχώρι Σερρών. Makedonika [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1973 [παρατίθεται 23 Απρίλιος 2024];13(1):341-64. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6463