| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 34 1906, στον Αλμυρό του Ν. Μαγνησίας το Μακεδονικό, το Βορειοηπειρώτικο, το Θρακικό ζήτημα Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 21 25 ανέκδοτα έγγραφα του Λιτοχωρινού αγωνιστή του 1821 Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου Περίληψη   PDF
Κώστας Β. Σπανός
 
Τόμ. 12: Αφιερούται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελή, Χαραλάμπους Λέκα A. I. Ivanοv, Literatumoe nasledie Maksima Greka. Harakteristika, atribucii, bibliografija (=Η φιλολογική κληρονομιά Μαξίμου του Γραικού. Περιγραφή, κατηγορίαι, βιβλιογραφία) Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης
 
Τόμ. 9 A. S. Šofman, Istorija antičnoj Makedonii (Geschichte des antiken Makedonien) Περίληψη   PDF (English)
Heinz Heinen
 
Τόμ. 24 Actes de Docheiariou. Edition diplomatique par Nicolas Oikonomidés Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 27 Actes de Kutlumus. Nouvelle edition remaniée et augmentée par Paul Lemerle Περίληψη   PDF
Γ. Θ. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 20 Actes de Lavra III (de 1329 à 1500). Edition diplomatique par P. Lemerle-A. Guillou-N. Svoronos-D. Papachryssanthou Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 24 Actes de Saint-Pantéléémon. Edition diplomatique par Paul Lemerle-Gilbert Dagron-Sima Circovic Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 33 Actes de Vatopédi I. Des origines à 1329. Édition diplomatique par J. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari, C. Giros. Texte-Album (Archives de l’Athos XXI), P. Lethielleux Περίληψη   PDF
Ιωάννης Δ. Πολέμης
 
Τόμ. 4 Albania, Stavro Skendi editor Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 9 Amyntas III, Illyria and Olynthos 393/2-380/79 Περίληψη   PDF (English)
J. R. Ellis
 
Τόμ. 4 André Guillou, Les archives de Saint-Jean-Prodrome sur le mont Menécée Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 3 André Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macédonienne Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λαούρδας
 
Τόμ. 19 Angeliki E. Laiou-Thomadakis, Peasant Society in the Late Byzantine Empire Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 8 Antipatros als Feldherr und Staarsmann nach dem Tode Alexanders der Grossen Περίληψη   PDF (English)
D. Kanatsulis
 
Τόμ. 5 B. Ferjancic', Despoti u Vizantiji i juznoslovenskim zemljama. (Οι δεσπότες στο Βυζάντιο και στις Νοτιοσλαβικές χώρες) Περίληψη   PDF
Ιωάννης Παπανδριανός
 
Τόμ. 4 B. P. Papadakis, Histoire diplomatique de la question Nord-Epirote (1912-1957) Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 3 Bernard Vonderlage, Aus mazedonische Bauernstuben. Mazedonische legenden, fabeln und märchen Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 3 Bernard Vonderlage, Thessaloniki. Bilder aus der vergangenheit der stadt; ihre beziehugen zur deutschen geschichte Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 12: Αφιερούται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελή, Χαραλάμπους Λέκα Bistra Cvetkova, Hajdustvoto ν Bălgarskite zemi prez 15-18 vek (Η κλεφτουριά εις τα βουλγαρικά εδάφη κατά τον 15ο-18ο αι.) Περίληψη   PDF
Ιωάννης Κ. Βασδραβέλλης
 
Τόμ. 14 Büchernachlass von Dimitrios N. Darvaris für die Griechischen schulen in Ungran Περίληψη   PDF (English)
Ödön Füves
 
Τόμ. 4 Bulgaria, A volume in the Mid-European Studies Center Series. L.A. Dellin, editor Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 7: Εις μνήμην Αλέξανδρου Λέτσα Bοjinοv V., L’entraînement de la Bulgarie dans la seconde guerre mondiale et ses conséquences, «Etudes Historiques», τόμος II Περίληψη   PDF (English)
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 10 Charalambos Papastathis, The Statute of the Athonic Russian cells’ brotherhood according to the constitutional laws of Mount Athos, Sofia (ανάτυπο από τα Actes du Prémier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, τόμ. IV, Histoire) Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης
 
Τόμ. 4 Charles Diehl, Byzantium: Greatness and Decline. Translated from the French by Naomi Walford. With Introduction and Bibliography by Peter Charanis Prof, of History, Rutgers Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 4 Christophoros Naltsas, Der San Stephano Vertrag und das Griechentum Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 16 Christos C. Patsavos, The Unification of the Greeks under Makedonian Hegemony, (Η συνένωσις των Ελλήνων υπό την Μακεδονικήν ηγεμονίαν) Περίληψη   PDF
Φωκάς Α. Αγγελάτος
 
Τόμ. 26: Αφιερούται εις την μνήμην Χρίστου Ευαγγ. Λαμπρινού, Αθανασίου Ιω. Κωνσταντινίδου Colin Renfrew, Maria Gimbutas, and Ernestine S. Elster (eds), Excavations at Sitagroi Περίληψη   PDF
Δημήτριος Β. Γραμμένος
 
Τόμ. 9 Constantin Papoulidis, Nicodème l' Hagiorite (1749-1809) Περίληψη   PDF
Χ. Κ. Παπαστάθης
 
Τόμ. 14 D. Mano-Zisi και Lj. B. Ροpονic, Novi Pazar, Ilirsko-Grcki Nalaz, 1844-1969 Περίληψη   PDF
Φώτιος Μ. Πέτσας
 
Τόμ. 26: Αφιερούται εις την μνήμην Χρίστου Ευαγγ. Λαμπρινού, Αθανασίου Ιω. Κωνσταντινίδου Das erste sterberegister der pester Griechen (1792-1803) Περίληψη   PDF (English)
Ödön Füves
 
Τόμ. 14 Demeter cantemir et les Grecs de Hongrie Περίληψη   PDF (English)
Ödön Füves
 
Τόμ. 11 Die erste Taufmatrikel der pester Griechen (1792-1803) Περίληψη   PDF (English)
Ödön Füves
 
Τόμ. 14 Die "Grosse Idee" im tagebuch eines Griechen in Kecskemét Περίληψη   PDF (English)
L. Tardy, Ödön Füves
 
Τόμ. 4 Djokο Slijepcevic', The Macedonian Question. The Struggle for Southern Serbia. Translated by James Earkin Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 9 Dr. Lothar Siegesmund, Griechisch - Makedonische Impressionen (Εντυπώσεις από την Ελληνική Μακεδονία) Περίληψη   PDF
Βασίλειος Δ. Φόρης
 
Τόμ. 17 Dumbarton Oaks Bibliographies, based on Byzantinische Zeitschrift Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 14 E. Κωφού, Η Μακεδονία στην γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Α. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 4 Emannel Amand de Mendieta, Le mont Athos. La presqu' île des Caloyers Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 39 Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th century. From traditional tanneries to modern industries (Η βυρσοδεψία στην Κύπρο από τον 16ο στον 20ό αιώνα. Από τα παραδοσιακά βυρσοδεψεία στις σύγχρονες βιομηχανίες) Περίληψη   PDF
Νέλλη Μελίδου-Κεφαλά
 
Τόμ. 5 Eustazio di Tessalonica, La espugnazione di Tessalonica, testo critico, introduzione, annotazioni di Stilpon Kyriakidis, proemio di Bruno Lavaglini, versione italiana di Vincenzo Rotolo Περίληψη   PDF
Ε. Κριαράς
 
Τόμ. 16 Evangelos Kofos, Greece and the Eastern Crisis 1875-1878. With a Foreword by W. N. Medlicott Περίληψη   PDF
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 6 Fanoula Papazoglou, Une signification tardive du mot ΠΟΛΙΤΕΙΑ έν REG 52 Περίληψη   PDF
Δ. Κανατσούλης
 
Τόμ. 5 Fanoula Papazoglou: a) Héraclée des Lyncestes la lumière des textes littéraires et épigraphiques I Περίληψη   PDF
Δ. Κανατσούλης
 
Τόμ. 4 Franz Babinger, Die Aufzeichnungen des Genuesen Iacopo de Promontorio - de Campis uber den Osmanenstaat um 1475 Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 4 Franz Babinger, Maometto il Conquistatore e il suo tempo. Giulio Einaudi editore Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 4 Franz Babinger, Sultanische Urkunden zur Geschichte des osmanischen Wirtschaft und Staatsverwaltung am Ausgang der Herrschaft Mehmets II, des Eroberers. I. Teil. Das Qanun - name-isultani ber mudscheb-i orf-i osmani Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 4 G. Millet, La peinture du moyen âge en Yougoslavie (Serbie, Macédoine, Monténégro). Fascicule II. Album présenté par A. Frolow Περίληψη   PDF
Α. Ξυγγόπουλος
 
Τόμ. 5 G. Millet, La peinture du moyen âge en Yougoslavie (Serbie, Macédoine, Monténégro). Fascicule III. Album présenté par A. Frolow Περίληψη   PDF
Α. Ξυγγόπουλος
 
Τόμ. 3 G. Β. Zotiades, The Macedonian controversy Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λαούρδας
 
Τόμ. 9 G. Τ. Griffith, Alexander the Great: The Main Problems Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λαούρδας
 
Τόμ. 3 Gabriel Millet , La peinture du moyen âge en Yougoslavie Περίληψη   PDF
Α. Ξυγγόπουλος
 
Τόμ. 4 Geoffrey Chandler, The Divided Land Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 11 George Rosen, Die Balkan Haiduken. Ein Beitrag zur innern Geschichte Περίληψη   PDF
Ι. Κ. Βασδραβέλλης
 
Τόμ. 22 Greek image of the Indian society Περίληψη   PDF (English)
U. P. Arora
 
Τόμ. 17 Hans Peter Laubscher, Der Reliefschmuck des Galeriusbogens in Thessaloniki Περίληψη   PDF
Φ. Πέτσας
 
Τόμ. 17 Helmut Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemaer Περίληψη   PDF
Φ. Πέτσας
 
Τόμ. 5 Hugo Hepding (1878-1961) Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 12: Αφιερούται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελή, Χαραλάμπους Λέκα I. Κ. Βασδραβέλλη, Ο φιλικός και αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Η ηρωική άμυνα στη Μολδαβία Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χ. Χιονίδης
 
Τόμ. 7: Εις μνήμην Αλέξανδρου Λέτσα I. Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821 Περίληψη   PDF
Ζ. Ν. Τσιρπανλής
 
Τόμ. 35 Iconographic characteristics of the churches in Moschopolis and Vithkuqi (Albania) [RALITSA ROUSSEVA, Εικονογραφικά χαρακτηριστικά των ναών της Μοσχόπολης και του Vithkuqi] Περίληψη   PDF (English)
R. Rousseva
 
Τόμ. 11 Istorija na Makedonskiot Narod («Ιστορία του Μακεδονικού Έθνους») τόμ. β', γ' Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 12: Αφιερούται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελή, Χαραλάμπους Λέκα Istorija na Makedonskiot Narod (Ιστορία του Μακεδονικού Έθνους) Περίληψη   PDF
Δημήτριος Κ. Σαμσάρης
 
Τόμ. 9 Jacques Benoist Mechin, Alexander the Great: The Meeting of East and West Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λαούρδας
 
Τόμ. 14 Jan Bouzek, Graeco-macedonian Bronzes, Analysis and Chronology Περίληψη   PDF
Φώτιος Μ. Πέτσας
 
Τόμ. 10 Jean Charbonneaux-Roland Martin-François Villard, Grèce Hellénistique (330-50 avant J. C.), L’univers des formes Περίληψη   PDF
Φώτιος Μ. Πέτσας
 
Τόμ. 17 Jean N. Kalléris, Les anciens Macédoniens, Étude linguistique et historique tome II, première partie Περίληψη   PDF
Φ. Πέτσας
 
Τόμ. 4 Joel Martin Halpern, A Serbian village Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 12: Αφιερούται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελή, Χαραλάμπους Λέκα John Vasdravellis, Piracy on the Macedonian coast during the rule of the Turks Περίληψη   PDF
Ελευθερία Ι. Νικολαΐδου
 
Τόμ. 4 Jozo Tomasevich, Peasants politics and economic change in Yugoslavia Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 34 Konstantinos Ν. Plastiras, Les imprimés helléniques publiés à Thessaloniki (1850-1912), Contribution à la bibliographie hellénique Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 36 Kostadin Kisyov, Thrace and Greece in ancient times, Part 1, Classcal age tumuli in the municipality of Kaloyanovo, Plovdiv 2005, σελ. 1-119, πίν. Ι – ΧΧΙΧ Περίληψη   PDF (English)
Μιχάλης Α. Τιβέριος
 
Τόμ. 4 L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453 Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 10 L' hospice Grec pour les indigents de Pest Περίληψη   PDF (English)
Ödon Fuves
 
Τόμ. 20 L' imprimerie universitaire a Buda et la diaspora Grecque en Hongrie Περίληψη   PDF (English)
Ödön Füves
 
Τόμ. 16 La guerre de l' indépendance Hellénique de 1821 et la Hongie Περίληψη   PDF (English)
Ödön Füves
 
Τόμ. 19 La navigation dans l'ancien lac de Cercinitis d'apres une inscription inédite trouvée dans le village actuel de Paralimnion de Serrés Περίληψη   PDF (English)
Dimitrios C. Samsaris
 
Τόμ. 20 Le manuscrit de la chanson revolutionnaire de Rhigas en Hongrie Περίληψη   PDF (English)
Ödön Füves
 
Τόμ. 14 Les Illyriens et la genèse des Albanais, Πρακτικά της Συνόδου, από 3-4 Μαρτίου 1969, του Ινστιτούτου Ιστορίας και Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου των Τιράνων Περίληψη   PDF
Φώτιος Μ. Πέτσας
 
Τόμ. 7: Εις μνήμην Αλέξανδρου Λέτσα Les miracles de saint-Démétrius dans le cod. carpent. 103 introduction a l' étude du texte Περίληψη   PDF (English)
Roland Hibon
 
Τόμ. 35 LYUDMIL FERDINANDOV VAGALINSKI, Burnished pottery from the first century to the beginning of the seventh century AD from the region south of the lower Danube (Bulgaria), Sofia, NOUS Publishers Ltd., 2002, σσ. 200, 1 χάρτης, 49 πίν. (Στη βουλγαρική με παρά Περίληψη   PDF (English)
Ναταλία Πούλου-Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 31 M. G. Varvounis, La vie quotidienne et les comportements religieux traditionnels dans la Thrace du 14e siècle. Le témoignage de la Chronique d' Ephrem Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 3 M. Lascaris, Survivances dans la toponymie de la Macédoine des "Francs" d' avant et après la IV Croisade Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 36 M. Mazower, Θεσσαλονίκη, «Πόλη των Φαντασμάτων, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, 1430-1950», μτφρ. Κ. Κουρεμένου, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σελ. 575, 62 εικ., 11 χάρτες. [Τίτλος του πρωτοτύπου: Salonika. City of ghosts, 2004] Λεπτομέρειες   PDF (English)
Ιωάννης Τουλουμάκος
 
Τόμ. 12: Αφιερούται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελή, Χαραλάμπους Λέκα Michael Zahrnt, Olynth und die Chalkidier, Untersuchungen zur Stadtbildung auf der Chalkidischen Halbinsel im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Vestigia, Beiträge zur alten Geschichte Περίληψη   PDF (English)
Δ. Κανατσούλης
 
Τόμ. 17 Michel de Vos, Un demi-siècle de l' histoire de la Macédoine (975-1025) Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 34 Miifide Pekin - Çimen Turan, Mubadele Bibliyografyasi. Lozan niifus miibadelesi ile ilgili yayinlar ve yayimlanmamis çahsmalar (Βιβλιογραφία της ανταλλαγής των πληθυσμών. Εκδομένες και ανέκδοτες μελέτες σχετικές με την ανταλλαγή των πληθυσμών της συνθήκης της Λωζάννης) Περίληψη   PDF
Πασχάλης Βαλσαμίδης
 
Τόμ. 13 Milan Vasic, Martolosi u Jugoslavenskim lemlama pod Turskom vladavinom (Οι αρματολοί εις τας Γιουγκοσλαβικάς χώρας κατά την τουρκοκρατίαν) Περίληψη   PDF
Ιωάννης Κ. Βασδραβέλλης
 
Τόμ. 4 Monica Krippner, Beyond Athens Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 4 Myrraha Lot-Birodine, Nicolas Cabasilas. Un maitre de la Spiritualite Byzantine au XIVe siècle Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 13 N. G. L. Hammond, A history of Macedonia, vol. 1, Geography and Prehistory Περίληψη   PDF
Φώτιος Μ. Πέτσας
 
Τόμ. 4 Nic. P. Andriotes, The Confederate State of Skopje and its language Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 21 Nicolas Oikonomidès, Documents et études sur les institutions de Byzance (VIIe-XVe s.) Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 18 Nina V. Sinicina, Maksim Grek v Rossii (= Μάξιμος ο Γραικός στη Ρωσία) Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης
 
Τόμ. 17 Nomikos Michael Vaporis, Codex (B) beta of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Aspects of the History of the Church of Constantinople Περίληψη   PDF
Αθαν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 31 Oppidum celetrum: ο Λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού Καστοριάς Περίληψη   PDF
Ν. Κ. Μουτσόπουλος
 
Τόμ. 4 Osteuropa Handbuch, Jugoslawien. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachgelehrten, herausgegeben von Werner Markert Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 33 Ourselves and others. The development of Greek Macedonian cultural identity since 1912. Edited by Peter Mackridge and Eleni Yannakakis Περίληψη   PDF
Σπυρίδων Σφέτας
 
Τόμ. 20 Paul Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint Démètrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 4 Peter Hammond, The Waters of Marah. The present state of the Greek church Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
1 - 100 από 1105 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
   Όροι χρήσης | Προστασία δεδομένων | Open Journal Systems | Copyright © EKT