| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 26: Αφιερούται εις την μνήμην Χρίστου Ευαγγ. Λαμπρινού, Αθανασίου Ιω. Κωνσταντινίδου Ατομικές χορηγήσεις της ρωμαϊκής πολιτείας (Civitas Romana) και η διάδοσή της στη ρωμαϊκή επαρχία Μακεδονία I. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσας της επαρχίας Περίληψη   PDF
Δημήτριος Κ. Σαμσάρης
 
Τόμ. 28 Ατομικές χορηγήσεις της Ρωμαϊκής πολιτείας (civitas Romana) και η διάδοσή της στη Ρωμαϊκή επαρχία Μακεδονία: III-Το ανατολικό τμήμα της επαρχίας Περίληψη   PDF
Δημήτριος Κ. Σαμσάρης
 
Τόμ. 27 Ατομικές χορηγήσεις της Ρωμαϊκής Πολιτείας (civitas romana) και η διάδοση της στη Ρωμαϊκή επαρχία Μακεδονία: ΙΙ. η περίπτωση της Βέροιας, έδρα του Κοινού των Μακεδόνων Περίληψη   PDF
Δημήτρης Κ. Σαμσάρης
 
Τόμ. 33 Αυτοκρατορικά φιρμάνια για τους Γάλλους της Θεσσαλονίκης (1716-1722) Περίληψη   PDF (English)
Georges Koutzakiotis
 
Τόμ. 13 Β. Γ. Σαμπανοπούλου, Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χ. Χιονίδης
 
Τόμ. 31 Β. Δημητριάδης, Η Θεσσαλονίκη της παρακμής. Η Ελληνική Κοινότητας της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 1830 με βάση ένα οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 29 Βαρβάρας Κουτάβα-Δεληβοριά, Ο γεωγραφικός κόσμος Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, Α' Τα "γεωγραφικά": γενικά στοιχεία φυσικής γεωγραφίας, βιογεωγραφίας και ανθρωπογεωγραφίας Περίληψη   PDF
Β. Νεραντζή-Βαρμαζή
 
Τόμ. 1 Βασ. Κυπαρίσση, Τραγούδια της Χαλκιδικής. Παράρτημα «Λαογραφίας» αριθ. 2. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. γ'+107. Περίληψη   PDF
Ευαγγ. Στ. Τζιάτζιος
 
Τόμ. 18 Βασ. Σταυρίδου, Οι Οικουμενοί Πατριάρχαι, 1860- σήμερον Περίληψη   PDF
Αθαν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 27 Βασικά χαρακτηριστικά των απελευθερωτικών αγώνων των Ελλήνων της Μακεδονίας από τη μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821 ως την απελευθέρωση της Περίληψη   PDF
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 11 Βασίλειος Λαούρδας Περίληψη   PDF
Χαραλ. Κ. Παπαστάθης
 
Τόμ. 9 Βασιλείου Θ. Βογιατζή, Η γεωπολιτική και οικονομική σπουδαιότης δια την Ελλάδα του μακεδονοθρακικού χώρου Περίληψη   PDF
Χ. Κ. Παπαστάθης
 
Τόμ. 5 Βασιλείου Λαούρδα, Η Μητρόπολις Νευροκοπίου 1900-1907. Εκθέσεις των μητροπολιτών Νικοδήμου και Θεοδωρήτου Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 4 Βασιλείου Λαούρδα, Ο Μακεδονικός Αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907 (Εκθέσεις του προξένου Σακτούρη) Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 15 Βασίλη Δημητριάδη, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή (Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια) Περίληψη   PDF
Γ. Π. Παπαγεωργίου
 
Τόμ. 23 Βασίλη Δημητριάδη, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, 1430-1912 Περίληψη   PDF
Γ. Θ.
 
Τόμ. 23 Βασίλη Τζιώλη, Ο Άγιος Παντελεήμων και ο Πλαταμώνας Ολύμπου Περίληψη   PDF
Αθαν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 28 Βασίλης Άτσαλος, Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου Λεπτομέρειες   PDF
Ευθύμιος Κ. Λίτσας
 
Τόμ. 29 Βενιζέλου Χ. Χριστοφορίδη, Ισιδώρου Γλαβά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Ομιλίες Περίληψη   PDF
Διονύσιος Δ. Βαλαής
 
Τόμ. 3 Βημόθυρον κρητικής τέχνης εις την Θεσσαλονίκην Περίληψη   PDF
Α. Ξυγγόπουλος
 
Τόμ. 35 Βιβλία και περιοδικά που εστάλησαν στη Διεύθυνση των «Μακεδονικών» Περίληψη   PDF (English)
Makedonika Makedonika
 
Τόμ. 36 Βιβλία και Περιοδικά που εστάλησαν στη Διεύθυνση των «Μακεδονικών» Περίληψη   PDF (English)
Makedonika Makedonika
 
Τόμ. 37 Βιβλία και περιοδικά που εστάλησαν στη Διεύθυνση των «Μακεδονικών» Περίληψη   PDF (English)
Makedonika Makedonika
 
Τόμ. 38 Βιβλία και περιοδικά που εστάλησαν στη Διεύθυνση των «Μακεδονικών» Περίληψη
Makedonika Makedonika
 
Τόμ. 24 Βιβλιογραφικό σχεδίασμα για την πόλη και την περιοχή Καστοριάς Περίληψη   PDF
Στάθης Πελαγίδης
 
Τόμ. 36 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς Περίληψη   PDF (English)
Π. Ελευθέριος Καρακίτσιος, Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής
 
Τόμ. 4 Βιβλιοθήκη της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. 1, Ιωάννου Αναγνώστου, Διήγησις περί της τελευταίας αλώσεως της Θεσσαλονίκης, Μονωδία επί τη αλώσει της Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Γιάννη Τσάρα Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 1 Βιβλιοκρισίαι του κ. Γιάννη Αργ. Τόζη Περίληψη   PDF
Γιάννης Αργ. Τόζης
 
Τόμ. 13 Βλάχικη γυναικεία φορεσιά από το Χιονοχώρι Σερρών Περίληψη   PDF
Φωτεινή Οικονομίδου
 
Τόμ. 5 Βρεττανικές πηγές σχετικές με τον Μακεδονικόν Αγώνα (1901-1909) Περίληψη   PDF
Douglas Dakin
 
Τόμ. 4 Βυζαντινά και μεταβυζαντινά εγκώμια εις τον Άγιον Δημήτριον Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λαούρδας
 
Τόμ. 16 Βυζαντινά κιονόκρανα από την Ανακτορόπολη Καβάλας Περίληψη   PDF
Ισίδωρος Ι. Κακούρης
 
Τόμ. 2 Βυζαντιναί μελέται VII: ο Μομτσίλος και το κράτος του Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 35 Βυζαντινή ενεπίγραφη σαρκοφάγος από τα Χίλια Δένδρα της Θεσσαλονίκης (GEORGES VELENIS, Un sarcophage byzantin portant inscription de Hilia Dendra de Thessalonique) Περίληψη   PDF (English)
Γεώργιος Βελένης
 
Τόμ. 30 Βυζαντινή Μακεδονία: ένα επιστημονικό συμπόσιο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 15 Γ. X. Xιονίδη, Εμμανουήλ Ιω. Ζάχος (1860-1924) ένας Βεροιώτης εκπαιδευτικός κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Πρόλογος Στ. Εμμ. Ζάχου Περίληψη   PDF
Δέσποινα Γιαράλη-Παπαδοπούλου
 
Τόμ. 4 Γ. Α. Μαραβελέα, Παύλος Μελάς. Η ζωή, η δράση και ο δοξασμένος θάνατος του πρωτομάρτυρος της μακεδονικής ελευθερίας. Πρόλογος Βασ. Λαούρδα Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 5 Γ. Αλεξάνδρου Λαυριώτου, Άθως. Αγώνες και θυσίαι. 1850-1855 Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 5 Γ. Ι. Θεοχαρίδου, Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανειώτης. (Προσωπογραφικά) Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 5 Γ. Ι. Θεοχαρίδου, Ο ρόλος της Μακεδονίας εις την πολιτικήν και στρατιωτικήν ιστορίαν της Ελλάδος. Δύο διαλέξεις προς τελειοφοίτους στρατιωτικών σχολών Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 5 Γ. Ι. Θεοχαρίδου, Οι ιδρυταί της εν Θεσσαλονίκη Μονής των Βλαττάδων. (Ανάτυπον εκ του τιμητικού τόμου εις τον Άγιον Γρηγόριον Παλαμάν 1359-1959) Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 4 Γ. Ι. Θεοχαρίδου, Σύντομος ιστορία του Αγίου Όρους Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 17 Γ. Καφταντζή-Θ. Τενεκετζή, Η ιστορία της Ηρακλείας Νομού Σερρών και Λαογραφικά Ηρακλείας Περίληψη   PDF
Αθαν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 4 Γ. Μόδη, 1) Μακεδονικές ιστορίες "Ντόκτρο Γιάννη". 2) Μακεδονικές ιστορίες, "Τα δυο στρατόπεδα" Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 23 Γ. Ράπτη, Πιερικά Χρονικά Περίληψη   PDF
Αθαν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 2 Γ. Χ. Μόδη, Μακεδονικός αγών και Μακεδόνες αρχηγοί. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική βιβλιοθήκη αρ. 9.] Θεσσαλονίκη, 1950. 8ο σ. 323. Περίληψη   PDF
Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 24 Γαλλικές πηγές για το Μακεδονικό ζήτημα και τον Μακεδονικό Αγώνα: μια συνολική θεώρηση Περίληψη   PDF
Κωνστ. Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 18 Γάλλοι έμποροι της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 22 Γεράσιμος Θεσσαλονίκης (1788-1810) ο είτα Χαλκηδόνος (1810-1820): Κύπριος ή Κρής; Περίληψη   PDF
Απόστολος Αθ. Γλαβίνας
 
Τόμ. 5 Γεωργ. Ι Θεοχαρίδου, Τοπογραφία και πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΔ' αιώνα Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 12: Αφιερούται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελή, Χαραλάμπους Λέκα Γεώργιος Θεμελής Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος Φραγκίστας
 
Τόμ. 29 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Άγνωστη αυτοβιογραφία του Θρακός Αρσενίου Αφεντούλη, τελευταίου μητροπολίτου Στρωμνίτσης Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 29 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Βιβλιοθήκες στην Κωνσταντινούπολη του ΙΣΤ αιώνα Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 26: Αφιερούται εις την μνήμην Χρίστου Ευαγγ. Λαμπρινού, Αθανασίου Ιω. Κωνσταντινίδου Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα του μετοχίου «Ορφάνη» της Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους (1535-1733) Περίληψη   PDF
Χ. Μπακιρτζής
 
Τόμ. 39 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι. Δεμιρδέσι-Προσοτσάνη, Η παιδεία σε δύο ελληνικές κοινότητες στ ύστερα χρόνια της Οθωμανοκρατορίας και ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος της ΚΠόλεως (1870-1880) Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 8 Γεωργίου Α. Μέγα, Τα τρόπαια των οχυρών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης
 
Τόμ. 1 Γεωργίου Αποατολοπούλου, Το Γυμνάσιον και Οικοτροφείον Τσοτυλίου. Κοζάνη 1938. Σελ. 68. Περίληψη   PDF
Ευάγγ. Στ. Τζιάτζιος
 
Τόμ. 21 Γεωργίου Γ. Γούναρη, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων και της Παναγίας Ρασιώτισσας στην Καστοριά Περίληψη   PDF
Β. Ν. Κυριακούδης
 
Τόμ. 22 Γεωργίου Δημητροκάλλη, Οι δίκογχοι χριστιανικοί ναοί Περίληψη   PDF
Γ. Γούναρης
 
Τόμ. 17 Γεωργίου Θ. Λυριτζή, συνταγματάρχου ε.α., Η Εθνική Εταιρεία και η δράσις αυτής Περίληψη   PDF
Δημ. Σπ. Τσαφάρας
 
Τόμ. 17 Γεωργίου Θ. Λυριτσή, Γεώργιος Παπαζήσης, αρχίατρος του στρατού, εκ Βελβενδού Κοζάνης (1833-1895) Περίληψη   PDF
Δημ. Σπ. Τσαφάρας
 
Τόμ. 13 Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον Περίληψη   PDF
Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής
 
Τόμ. 30 Γεωργίου Κ. Βουλτσιάδη, Η Προσωτσάνη μέσα από την ιστορία- Τα γεγονότα στην Ανατολική Μακεδονία (1450-1994), ο Μακεδονικός Αγώνας, οι τρεις βουλγαρικές κατοχές- η αντίσταση- ο εμφύλιος Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 5 Γεωργίου Μόδη, Η Μακεδονία μας και η Μακεδονική Μειονότης. Διάλεξις Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 8 Γεωργίου Μόδη, Ο Μακεδονικός Αγών και η νεώτερη Μακεδονική ιστορία Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης
 
Τόμ. 4 Γεωργίου Σπ. Πάλλα και Παναγιώτου Φιλ. Ζιώτα, Ο καπετάν Άγρας και ο Μίγκας (ιστορικόν δράμα και αφήγημα) Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 11 Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Ανέκδοτος Ακολουθία του νεομάρτυρος Αρσενίου, Μητροολίτου Βεροίας Περίληψη   PDF
Π. Β. Πάσχος
 
Τόμ. 15 Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Η εκστρατεία και η επανάστασις εις τον Όλυμπον κατά τα έτη 1821-1822. (Μετά ανεκδότων εγγράφων και νέων στοιχείων περί των Λαζαίων και του Διαμαντή Νικολάου-Ολυμπίου) Περίληψη   PDF
Γεώργιος Α. Σιορόκας
 
Τόμ. 10 Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Ιστορία της Βεροίας (της πόλεως και της περιοχής). Τόμος Β' (Βυζαντινοί χρόνοι) Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 5 Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Σύντομος ιστορία του Χριστιανισμού στη περιοχή της Βεροίας. (Ι. Επίσκοποι και μητροπολίτες. ΙΙ. Άγιοι και ξακουστοί κληρικοί. ΙΙΙ. Μοναστήρια. ΙV. Εκκλησίες) Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 5 Γεωργίου Χ. Χιονίδου, Ιστορία της Βεροίας (της πόλεως και της περιοχής). Τομ. Α' (Ι. Εισαγωγικαί έννοιαι. ΙΙ. Η Βέροια επί Μακεδόνων. ΙΙΙ. Η Βέροια επί Ρωμαίων) Περίληψη   PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 5 Γεωργίου Χατζηκυριακού, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν (1905-1906). Πρόλογος Βασιλείου Γ. Χατζηκυριακού. Εισαγωγή Βασιλείου Λαούρδα Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 13 Για μερικούς άγνωστους Σιατιστινούς απόδημους στο Βελιγράδι κατά τα έτη 1826 και 1845 Περίληψη   PDF
Ιωάννης Α. Παπαδριανός
 
Τόμ. 2 Για τα τείχη της Ολύνθου Περίληψη   PDF
Μαν. Ανδρόνικος
 
Τόμ. 26: Αφιερούται εις την μνήμην Χρίστου Ευαγγ. Λαμπρινού, Αθανασίου Ιω. Κωνσταντινίδου Γιάννης Τσάρας Περίληψη   PDF
Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Ταχιάος
 
Τόμ. 38 Γιώργος Μυτιληνός – Μ.Γ. Βαρβούνης, Οι ιερές σκήτες του Αγίου ΄Ορους, Αθήνα, εκδ. Χελάνδιον, 2007, σελ. 119 Περίληψη   PDF (English)
Μ. Γ. Σέργης
 
Τόμ. 34 Γιώργος Φ. Ρουμελιώτης, Ο Νέος Ελληνισμός στην Έδεσσα (Βοδενά) του πρώτου μισού ΙΘ' αιώνα. Συμβολή στην ιστορία της Έδεσσας του ΙΘ' αιώνα Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 23 Γρηγόρη Βέλκου, Αργύριος Παπαρίζος (1764-1851) Περίληψη   PDF
Αθαν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 36 Γρηγόριος Π. Βέλκος, Η Σέλιτσα και η περιοχή της στον Μακεδονικό Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 510 Περίληψη   PDF (English)
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 36 Γύψινες ανάγλυφες διακοσμήσεις της μεσοβυζαντινής εποχής στο καθολικό της μονής Ιβήρων Περίληψη   PDF (English)
Θεοχάρης Ν. Παζαράς
 
Τόμ. 15 Δ. Γ. Σερεμέτη, Πληροφορίαι περί Μακεδονίας εκ των Αμερικανικών Αρχείων (Αναφοραί προξένων) Περίληψη   PDF
Γεώργιος Πλουμίδης
 
Τόμ. 22 Δ. Σαμσάρη, Ο εξελληνισμός της Θράκης κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Διδακτορική διατριβή Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Κανατσούλη
 
Τόμ. 3 Δεισιδαιμονίαι Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 31 Δέκα έγγραφα των Ολυμπίων αγωνιστών Αναγνώστη και Μιχάλη Πιτσάβα Περίληψη   PDF
Κώστας Σπανός
 
Τόμ. 20 Δεκατέσσερα έγγραφα των αγωνιστών Νικολάου-Ολυμπίου Περίληψη   PDF
Κώστας Β. Σπανός
 
Τόμ. 30 Δέσποινα-Ειρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη, Η Ελληνική εμπορική κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 1636-1848, Οργάνωση και δίκαιο Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 1 Δημ. Α. Ζώτου, Η εθνική συνείδησις της Ηπείρου διά μέσον των αιώνων. (η΄) Αθήνα(ις), 1940. σσ. η ' + (9-) 74. Περίληψη   PDF
Περικλής Κ. Βιζουκίδης
 
Τόμ. 31 Δημ. Α. Παπάζης, Ιστορία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βεροίας Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 1 Δημ. Ζώτου, Ή δικαιοσύνη εις το κράτος του Αλή Πασά. Αθήναι 1938. Σελ. 152. Περίληψη   PDF
Ευάγγ. Στ. Τζιάτζιος
 
Τόμ. 2 Δημ. Κακκάβου, Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν και τα εθνικά ημών δίκαια. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εθνική βιβλιοθήκη αρ. 7]. Θεσσαλονίκη, 1946. 8ο σ. 18. Περίληψη   PDF
Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 5 Δημ. Κανατσούλη, Η αρχαία Λητή (Διάλεξις) Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 5 Δημ. Κανατσούλη, Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους. (Διάλεξις) Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 8 Δημ. Ν. Παπαναούμ, Λαογραφικά Σιατίστης Περίληψη   PDF
Ν. Α. Κωνσταντινίδης
 
Τόμ. 11 Δημ. Ν. Παπαναούμ, Λαογραφικά Σιατίστης. Γιάννη Γιώβου, Μακεδονικά γκαργκάλια. Ζήνωνος Μ. Πιτένη (Λιόλιου), Κουζιανιώτ'κα μπέντια Περίληψη   PDF
Βασίλειος Δ. Φόρης
 
Τόμ. 34 Δημήτριος Άγγ. Παπάζης, Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος Μεγακλής (1848-1909) Περίληψη   PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 27 Δημήτριος Κανατσούλης: (1907-1989) Περίληψη   PDF
Ιω. Τουλουμάκος
 
Τόμ. 5 Δημητρίου Ι. Ευρυγένη, Ο Ίων Δραγούμης και ο Μακεδονικός Αγών Περίληψη   PDF
Στίλπων Π. Κυριακίδης
 
Τόμ. 4 Δημητρίου Ι. Λαζαρίδη, Η Θάσος Περίληψη   PDF
Βασ. Λαούρδας
 
Τόμ. 17 Δημητρίου Ιωάν. Καμπασακάλη, Ιστορία της Μπάλτζας (Μελισσοχώρι-Θεσσαλονίκη) Περίληψη   PDF
Αθαν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 12: Αφιερούται εις την μνήμην Γεωργίου Θεμελή, Χαραλάμπους Λέκα Δημητρίου Κ. Σαμσάρη, Η Κοινότης του Αγίου Πνεύματος Σερρών επι Τουρκοκρατίας (Ιστορία-Τοπογραφία-Κοινοτικός βίος-Γλωσσικά και Ιστορικά Έγγραφα) Περίληψη   PDF
Δέσποινα Γιαράλη-Παπαδοπούλου
 
301 - 400 από 1237 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>