Κωνσταντινίδου Μ.; Σπανίδου Α.; Χατζηαθανασίου Μ. Mos Historicus: Μία Εισαγωγή. Mos Historicus: A Critical Review of European History, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–6, 2023. DOI: 10.12681/mh.34274. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mhist/article/view/34274. Acesso em: 24 may. 2024.