Κωνσταντινίδου Μαρία, Σπανίδου Αθηνά, and Χατζηαθανασίου Μάνος. 2023. “Mos Historicus: Μία Εισαγωγή”. Mos Historicus: A Critical Review of European History 1 (1):1-6. https://doi.org/10.12681/mh.34274.