| More
Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Ο Μνήμων, επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στοπεριοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε. Στο τέλος κάθε έτους ο τόμος που έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά θα τυπώνεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων κατόπιν παραγγελιών. Οι αναγνώστες του περιοδικού που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίτυπο του τόμου, θα πρέπει να το παραγγείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Πολιτικές ενότητας

ΠΡΩΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΜΕΛΕΤΕΣ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στην ενότητα περιλαμβάνονται κείμενα που συνδέονται με κάποιο γεγονός που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο παρόν και αποτέλεσε αφορμή για  δημόσια συζήτηση στην κοινότητα των ερευνητών.

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΑΡΧΕΙΑΚΑ

Μη επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μη επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΧΡΟΝΙΚΑ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

Οι εργασίες που υποβάλλονται στο περιοδικό Μνήμωνδημοσιεύονται μόνο αφού κριθούν θετικά με βάση ποιοτικά κριτήρια επιστημονικής δεοντολογίας. Κάθε εργασία κρίνεται από δύο τουλάχιστον, ειδικούς στο θέμα, κριτές. Στη βελτίωση των εργασιών συμβάλλουν και τα μέλη της Σ.Ε., που διαβάζουν όλες τις εργασίες και καταθέτουν παρατηρήσεις και υποδείξεις στον επιμελητή του τόμου. Η Σ.Ε. αποφασίζει ως συλλογικός εκδότης σε ειδική συνεδρίασή της ποιες εργασίες θα δημοσιευθούν και ποιες όχι, αφού λάβει υπόψη τις προτάσεις των κριτών.

 

Δυνατότητα τήρησης προσωπικού ψηφιακού αρχείου του συγγραφέα

 

##about.purchaseArticle##

##about.purchaseArticleDescription##

5,00 (EUR)

 

Ιστορικό

Το περιοδικό Μνήμων άρχισε να εκδίδεται το 1971 από την Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, και συνέχισε να εκδίδεται από την διάδοχό της Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού από το 1975 και εξής. Στους πρώτους τόμους του περιοδικού οι δημοσιευόμενες μελέτες εκάλυπταν χρονικά όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, από την αρχαιότητα ως τα νεότερα χρόνια. Ένα ανάλογο άνοιγμα υπήρχε και στη θεματολογία. Η χρονική και θεματική ευρύτητα του περιοδικού την εποχή αυτή αντανακλά την ποικιλία των ενδιαφερόντων των μελών της Εταιρείας, περισσότερο όμως αποτελούσε έκφραση της αντίληψης ότι ο Μνήμων έπρεπε να είναι ανοιχτός σε όλους εκείνους που ασχολούνταν γενικά με τις ιστορικοφιλολογικές επιστήμες και οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν είχαν πάντοτε πρόσβαση στα καθιερωμένα περιοδικά. Με τη δημιουργία της ΕΜΝΕ ο Μνήμων έγινε ένα καθαρά νεοελληνικό περιοδικό. Το ενδιαφέρον του εντοπίσθηκε στη μελέτη της ιστορίας του νέου ελληνισμού σε όλες τις διαστάσεις της, ενώ εκδηλώθηκε παράλληλα και ένα ενδιαφέρον για τη μελέτη των θεωρητικών προβλημάτων της ιστορίας και την ανανέωση της θεματικής της. Στους τόμους που εκδόθηκαν έως σήμερα φιλοξενήθηκαν εργασίες (άρθρα, σημειώματα και μαρτυρίες, προσεγγίσεις, κατάλογοι αρχειακών συλλογών, βιβλιοκρισίες) μελών της Εταιρείας αλλά και δόκιμων νεοελληνιστών που δεν ήταν μέλη της. Οι συντακτικές επιτροπές έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία στη δημοσίευση κειμένων νέων μελετητών (οι οποίοι παλαιότερα δύσκολα εύρισκαν περιοδικά για τις δημοσιεύσεις τους) και σε όλες τις περιπτώσεις συνεργάστηκαν με τους συγγραφείς για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.