[1]
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 2019. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (1911-1912) ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ. Μνήμων. 35, 35 (Απριλίου 2019), 205–232. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.20258.