[1]
Δημανόπουλος Σ. 2019. Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016. Μνήμων. 35, 35 (Απριλίου 2019), 398–408. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.20302.