[1]
Σιχάνη Ά.Μ. 2019. Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015. Μνήμων. 35, 35 (Απριλίου 2019), 426–435. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.20306.