[1]
ΕΜΝΕ Ε. 2019. ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016. Μνήμων. 35, 35 (Απριλίου 2019), 447–452. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.20310.