[1]
ΜΠΟΖΙΚΗΣ Σ. 2012. Δυναμικές και αδράνειες στη φορολογία και στο φορολογικό μηχανισμό κατά την Επανάσταση του 1821: <html />. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 31–70. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.23.