[1]
ΔΕΛΗΣ Α. 2012. Ναυπήγηση και συνεταιριστική διαχείριση (συμπλοιοκτησία) εμπορικών ιστιοφόρων στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα: <html />. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 85–114. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.25.