[1]
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Κ. 2012. Λόγοι για την εκπαίδευση στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά του οθωμανικού χώρου (19ος αι.-1906): Η γυναικεία λαϊκή εκπαίδευση: <html />. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 115–150. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.26.