[1]
ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 2012. Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου και η διεκδίκηση της ανταλλάξιμης περιουσίας, 1924-1927: <html />. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 151–186. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.27.