[1]
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Α. 2012. Μεταξύ παροικίας, μητρόπολης και διασποράς. Στρατηγικές μετανάστευσης για τους Έλληνες της Αιγύπτου, 1945-1956: <html />. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 187–214. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.28.