[1]
ΖΑΝΟΥ Κ. 2012. Ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός και το Υπόμνημα Ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου: <html />. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 283–298. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.32.