[1]
Λάππας Κ. 2012. Η αφήγηση του Πέτρου Μέγγου. Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821, μετάφραση: Βαγγέλης Κούταλης, Ιωάννινα 2009. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 299–309. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.33.