[1]
Αβδελά Έ. 2012. Λήδα Παπαστεφανάκη, Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940, Ηράκλειο 2009· Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικοδόμοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την Αθήνα, 1950-1967, Αθήνα 2009. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 314–324. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.35.