[1]
Γαρδίκα Κ. 2012. Βασιλική Θεοδώρου – Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλματα»: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2010. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 327–330. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.37.