[1]
ΓΡΑΤΖΙΟΥ Ο. 2003. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. Μνήμων. 11, (Ιανουαρίου 2003), 54–73. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.126.