[1]
ΛΟΥΚΟΣ Χ. 1992. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854). Μνήμων. 14, (Ιανουαρίου 1992), 49–69. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.166.