[1]
ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. 1974. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875. Μνήμων. 4, (Ιανουαρίου 1974), 153–160. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.183.