[1]
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ.Ε. 1982. ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’. Μνήμων. 8, (Ιανουαρίου 1982), 337–369. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.256.