[1]
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1975. ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. (Ψευδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ’ ο Σοφός). Μνήμων. 5, (Ιανουαρίου 1975), 35–48. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.355.