[1]
ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. 1971. Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Μνήμων. 1, (Ιανουαρίου 1971), 23–52. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.393.