[1]
ΛΟΥΚΟΣ Χ. 1989. ΜΝΗΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟΡΗ. Μνήμων. 12, (Ιανουαρίου 1989), 390. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.462.