[1]
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γ. 2000. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. Μνήμων. 22, (Ιανουαρίου 2000), 105–134. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.586.