[1]
ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ν.-Χ. 2000. ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΞΑΡΑ. Μνήμων. 22, (Ιανουαρίου 2000), 259–267. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.594.